Начало


“ВИАСПЕД” ЕООД е компания, специализирана в международния транспорт и спедиция.

Ние от „ВИАСПЕД“ ЕООД можем да ви предложим транспорт от България за цяла Европа, Скандинавия, Турция и Русия, както и да помогнем за внос на всяка стока към България. Най-често ще ни срещнете в Италия, Германия, Франция, Испания, Англия, Гърция, Румъния, Сърбия, Словения, Хърватска, Дания, Швеция, Белгия, Холандия и навсякъде, където е вашата необходимост от транспорт. 

Разполагаме с високо мотивирани и отлично обучени служители, които могат да ви консултират при всеки възникнал казус. Освен английски език те владеят немски, испански, италиански и руски език. Ще получите също така добро отношение, компетентност, честност, гъвкавост и коректност.
​​
Логистиката е най-мощната сила в бизнеса днес

Какво означават транспорта и логистиката днес в нашата реалност? 


Логистиката – това е вашата продукция, суровина, стока да отиде до крайната си точка на предназначение по възможно най-ефективен начин от гледна точка на най-ценния ресурс в света – времето. Тя улеснява Вашата работа, помага за реализацията и развитието й, помага Ви да се разраствате.

​​Какво можем ние да направим за Вас?
Да Ви дадем спокойствието и увереността, че Вашите стоки ще бъдат на точното място, в точно определеното време и при точно определени разходи. Да ви дадем конкурентно предимство и мощна сила за разгръщане на Вашия бизнес. Да Ви дадем сигурност, имате доверен патньор ..​

Логистиката е професия, занимаваща се с управление на материали, енергия и хора. Най-често се подразбира в сферата на бизнеса, но Ние е прилагаме и в други области!

Основната наша задача е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи.
Ние извършваме бизнес планиране за управление на материали, услуги, информация и капиталови потоци. Интегрирането на планирането включва ​все по-комплексна информация, системи за комуникация и контрол, необходими в днешната бизнес среда за оптимално спокойствие на клиента.
Товае изключително важна функция в съвременния бизнес свят и индустриално съперничество. Способността на предприятията да предлагат искания продукт или услуга на конкурентоспособна цена, на точното място и време е изключително важно за оцеляването и бъдещoто развитие на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава нашият логистичен мениджмънт.​

Доброто управление на материалните, информативни и капитални ресурси, т.е. добро управление на логистичната функция в нашата компанията осигурява поддържане на общите разходи сведени до минимум. От друга страна, свеждането на разходите до минималните, осигурява дружествата с конкурентни предимства, които не са лесно приложими от конкурентните предприятия.

Значението на  нашата логистика в управлението е да Ви уверим, че компанията може да поддържа голяма наличност на продуктите (или услугите, в зависимост от типа индустрия), като същевременно поддържа високо ниво на обслужване на клиентите и намаляване на състава от материални запаси и некачествено обслужване.

Задачата на логистичните мениджъри в нашата компания е да разберат предизвикателставата на пазара и да осигурят правилното управление на потока от информация и материали.
Осигуряването на конкурентна система за логистика във и извън нашата компанията гарантира конкурентоспособност на всички нива от бизнеса и безспорно – развитие и растеж на вашите продукти.


Не се колебайте да ни се ОБАДИТЕ!