Контакти

Oфис: гр. Асеновград, ул. „Генерал Дандевил“ №16; П.К. 4230
fax: +359 331 2 11 43
viasped@hotmail.com

Мениджър
viasped@hotmail.com
lili_viasped

Спедиция
office@viasped.com

Технически сътрудник
viasped@hotmail.com

Или попълнете полетата и ни изпратете запитване :